Mẫu Hợp Đồng Sửa Chữa Nhà Ở Mới Nhất

Mẫu Hợp Đồng Sửa Chữa Nhà Ở Mới Nhất
Ngày đăng: 06/07/2023 11:25 PM

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở đúng tiêu chuẩn mới nhất hiện nay sẽ được công ty Xây Dựng An Thiên Phát chia sẻ đầy đủ đến bạn trong bài viết này.

Hợp đồng cải tạo và sửa chữa nhà ở là điều kiện bắt buộc và cũng là yếu tố quan trọng bạn cần phải quan tâm trước khi sử dụng dịch vụ này. Ngay nội dung sắp được Xây Dựng An Thiên Phát chia sẻ tại đây, chúng tôi sẽ gửi đến bạn mẫu hợp đồng đúng chuẩn nhất 2024 cho bạn tham khảo cũng như một vài lưu ý cần được để tâm đến.

Hợp đồng cải tạo sửa chữa nhà ở là gì?

Hop dong sua chua nha o la gi

Hợp đồng sửa chữa nhà ở là một loại hợp đồng dân sự hay còn được gọi là sự thỏa hiệp giữa hai bên: người thuê và người cung cấp dịch vụ sửa chữa nhà. Trong đó, bên chịu trách nhiệm thi công sửa chữa sẽ đảm bảo thực hiện đúng giao kèo trong hợp đồng từ chi phí, tiến độ thi công,... còn đối với bên người thuê sẽ phải trả thù hợp xứng đáng với kết quả thực thi của bên thi công.

Bên cạnh đó, hợp đồng xây dựng sẽ do bên cung cấp dịch vụ biên soạn tuy nhiên vẫn phải đảm bảo có đầy đủ các điều khoản như sau:

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà theo quy định 2024

Dưới đây là 2 mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở theo quy định mới nhất 2024 mà bạn có thể tham khảo qua như sau.

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

(Số: ……………./HĐSCNO)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., tại …………...

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ NHÀ (BÊN A): ………………………………

a) Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: ……………CMND số: …….…… Ngày cấp …….. Nơi cấp …………

Địa chỉ: …………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………….........

Là chủ sở hữu nhà ở: ……………………………………..

BÊN NHẬN KHOÁN (BÊN B): ……………………………........

Địa chỉ: ………………………………………………..........

Điện thoại: …………………………………….................

Do ông (bà): ……………..…Chức vụ: …………………làm đại diện.

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐẶT KHOÁN

Bên A đặt khoán cho bên B những công việc sửa chữa căn nhà số ………………………

theo hồ sơ được chính quyền cho phép (nếu có) bảo đảm các yêu cầu sau:

- Nền móng phải bảo đảm: ………………………………..............

- Vách nhà phải bảo đảm: …………………………………………….....

- Địa điểm và quy cách phần bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh phải bảo đảm: ……………………………….......................................................

- Yêu cầu về các lầu nhà (nếu có): …………………………….................

- Yêu cầu về trần nhà, mái nhà: ………………………………….............

- Yêu cầu về cổng, cửa chính nhà, cửa hậu nhà: ………………….........

- Yêu cầu về quét vôi, quét sơn: ……………………………………........

- Các yêu cầu đặc biệt khác cho căn nhà: …………..........................

ĐIỀU 2: NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TIỀN VỐN ỨNG TRƯỚC

a) Phần nguyên vật liệu bên A cung ứng gồm: ……………...............

b) Phần nguyên vật liệu bên B cung ứng gồm: …………………..............

c) Chủ nhà ứng trước số tiền mua nguyên vật liệu là ……………………… đồng.

d) Các bên phải chịu mọi trách nhiệm về chất lượng, số lượng và mọi hậu quả do nguyên vật liệu mình cung ứng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

3.1 Tự tổ chức mọi công việc sau khi đã nhận khoán, bảo đảm thời hạn khoán, chất lượng và kỹ thuật xây dựng, sửa chữa nhà theo yêu cầu cụ thể của bên A.

3.2. Bảo quản và sử dụng tiết kiệm các nguyên vật liệu trong thời gian làm việc. Hư hỏng phương tiện hoặc mất mát nguyên vật liệu bên B phải chịu trách nhiệm (nếu bên A ở tại chổ và nhận trách nhiệm bảo quản nguyên vật liệu, công cụ lao động ngoài giờ làm việc thì mất mát vào thời gian nào trách nhiệm thuộc bên đó).

3.3. Khi kết quả công việc chưa bàn giao cho bên A thì bên B phải chịu mọi rủi ro xảy ra, trừ trường hợp bất khả kháng.

3.4. Phải sửa chữa kịp thời những sai sót khi bên A phát hiện mà không được tính thêm tiền công.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

4.1. Cung ứng đầy đủ các điều kiện vật chất, nguyên vật liệu, giấy tờ pháp lý, tài liệu, họa đồ …. cho bên B đúng với thỏa thuận.

4.2. Chuẩn bị chổ ở cho ………. người bên B, lo ăn ngày ……. bữa cơm cho ….. người thợ (nếu bên B có yêu cầu).

4.3. Bên đặt khoán phải chịu trách nhiệm trước chính quyền khi kiểm tra các thủ tục pháp lý về xây dựng, sửa chữa phải bồi thường hợp đồng cho bên B khi bị chính quyền đình chỉ công việc.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thời gian sửa chữa căn nhà dự kiến hoàn thành trong thời gian không quá ……….…. ngày (hoặc tháng).

Bên đặt khoán sẽ thanh toán trên cơ sở tiến độ việc.

- Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng ……… % giá trị tổng công thợ.

- Đợt 2: Sau khi hoàn thành ……….% căn nhà sẽ thanh toán ………. % giá trị ……. tổng công thợ.

- Đợt cuối sau khi nhận bàn giao toàn bộ việc khoán và quyết toán công nợ.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

                       ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

                              Chức vụ                                                               Chức vụ

                      (Ký tên, đóng dấu)                                                (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ….,ngày …. tháng … năm ….

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở
 

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015.

Căn cứ Luật Thương mại năm 2005.

Căn cứ quy định pháp luật có liên quan.

Căn cứ nhu cầu của hai bên.

Chúng tôi gồm có:

Bên chủ nhà ( Bên A): ……………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………... cấp ngày ……………………………….

Tại: …………………………………………………………………

Bên nhận sửa nhà ( Bên B):………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………….

Người đại diện:…………… Chức danh:……………………………………………

 Nơi cư trú:………………………………………………………………………….

Hai bên lập thỏa thuận lập hợp đồng sửa chữa nhà với nội dung cụ thể sau đây:

Điều 1: Nội dung công việc

Sửa chữa nhà trọn gói số nhà……………………………………………………

Điều 2. Thời gian thực hiện

Từ ngày……tháng……năm đến ngày….tháng…..năm……

Dự kiến bắt đầu thực hiện từ ngày……tháng……năm đến ngày….tháng…..năm…

Điều 3. Giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán

Hình thức hợp đồng là hợp đồng sửa chữa nhà ở.

Phương thức thanh toán:………………………………………………………

Điều 4. Chất lượng và yêu cầu kỹ thuật

Theo hồ sơ được chính quyền cho phép bảo đảm các yêu cầu sau:

Nền móng phải bảo đảm:

……………………………………………………………………………………

Vách nhà phải bảo đảm:

……………………………………………………………………………………

Địa điểm và quy cách phần bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh phải bảo đảm:

……………………………………………………………………………………

Yêu cầu về các tầng:

………………………………………………………………………………….

Yêu cầu về trần nhà, mái nhà:

…………………………………………………………………………………..

Yêu cầu về cổng, cửa chính nhà, cửa hậu nhà:

…………………………………………………………………………………..

Yêu cầu về quét vôi, quét sơn:

……………………………………………………………………………………

Các yêu cầu khác cho căn nhà:

………………………………………………………………………………………

Điều 5. Nghiệm thu và bàn giao nhà ở

Nghiệm thu bàn giao:………………………………………………………………

Thời gian bảo hành:……………………………………………………………......

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ bên A

Cung cấp đủ tài liệu nhà ở đã được duyệt, giấy tờ khác như đã thỏa thuận.

Được yêu cầu bên B chỉnh lại như đúng với thỏa thuận.

Thanh toán đủ số tiền cho bên B như đã thỏa thuận.

Sẵn sang cung cấp thông tin, số liệu theo yêu cầu của bên B

Bên A phải chịu trách nhiệm trước chính quyền khi kiểm tra các thủ tục pháp lý về xây dựng, sửa chữa phải bồi thườn hợp đồng cho bên nhận khoán khi bị chính quyền đình chỉ công việc.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ bên B

Thực hiện thi công và đảm bảo thời gian thực hiện, chất lượng như đã thỏa thuận.

Tuân thủ đúng trình tự kỹ thuật đảm bảo sự vững chắc của nhà ở.

Bên B chịu trách nhiệm về những lỗi sửa chữa do mình gây ra.

Bên B chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho người trực tiếp sửa chữa nhà ở.

Chịu trách nhiệm về kỹ thuật, chất lượng nhà ở sau khi hoàn thành.

Khi kết quả công việc chưa bàn giao cho chủ nhà thì bên thợ phải chịu mọi rủi ro tự nhiên xảy ra.

Điều 8. Khối lượng công việc và chi phí phát sinh

Khối lượng công việc phát sinh theo yêu cầu của bên A.

Chi phí phát sinh được thỏa thuận cụ thể:………………………………………

Điều 9. Tiến độ thực hiện

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng

Khi các bên thực hiện xong nghĩa vụ theo thỏa thuận.

Một trong các bên vi phạm nghiêm trọng hợp đồng:……………………………..

Điều 11. Sự kiện bất khả kháng

Khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra như lũ lụt, sóng thần,… không tính thời gian gặp thiên tai vào thời gian thực hiện hợp đồng theo yêu cầu.

Thực hiện thông báo cho các bên khi gặp sự kiện bất khả kháng trong thời gian:……………

Điều 12. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày…..tháng….năm…...

        BÊN A                                                   BÊN B

Ký và ghi rõ họ tên                                Ký và ghi rõ họ tên

Lưu ý quan trọng trước khi ký kết hợp đồng xây dựng nhà ở

Luu y quan trong truoc khi ky ket hop dong xay dung nha o

Ngoài ra, trước khi ký kết hợp đồng, bạn cần phải lưu ý đến một số điều quan trọng như sau:

>>>XEM THÊM:

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến hợp đồng sửa chữa nhà  tiêu chuẩn mà Xây Dựng An Thiên Phát muốn gửi đến cho bạn. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đừng ngần ngại mà hãy gọi ngay cho chúng tôi để được giải đáp từ A - Z nhé.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
0908836369